چهارشنبه, 23 آبان 1397
گزارش لنج نیوز :

به گزارش لنج نیوز،رئیس کمیته سنگین وزن فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران در حاشیه مراسم قوی ترین مردان استان اصفهان گفت: میزبانی اصفهان از لحاظ سالن و آیتم ها، بسیار خوب بود و مسابقات نظم چشمگیری داشت.

آخرین اخبار بخش ها